mengen-en-roeren-1

Verchromen, vernikkelen, vertinnen, verzilveren, vergulden en meer...


Verchromen

Chroomzuur 22
dl
Chroomsulfaat 5
dl
Water 100
dl

Bij 35C met een stroomsterkte van 50 ampère per vierkante decimeter met een grafietkathode. Met een kathode van chromium bedraagt de stroomsterkte slechts 10 A per vierkante decimeter.
  of:
Chroomzuur 245 g per l; chroomsulfaat 3 g per l; anoden: twee chromiumstaven; kathoden: ijzer; temperatuur 15° C; voltage: 2 tot 3 V; tijd twee uur.

Vernikkelen

Nikkelammoniumsulfaat 60
dl
Nikkelsulfaat 30
dl
Boorzuur 15
dl
Water 1000
dl

De pH van de oplossing houdt men op 5,8. De oplossing houdt men op een sterkte van 25 g nikkel per l door van tijd tot tiid zoveel nikkeldubbelzout aan de oplossing toe te voegen als volgens de analyse hieraan mankeert. De gebruikte nikkelanoden moeten minstens 99 % zuiver nikkel bevatten en hoogstens 0,3 % koper.
De stroomsterkte en de spanning hangen geheel van de soort van de te vernikkelen voorwerpen af, gemiddeld 25 A bij 6 V gedurende een uur.

HEBBEN

Nikkeloplossing voor
machinaal vernikkelen

Nikkelsulfaat 30
dl
Nikkelammoniumsulfaat 90
dl
Magnesiumsulfaat 15
dl
Boorzuur 20
dl
Water 1000
dl

Zwart
vernikkelen

Nikkelammoniumsulfaat 60
dl
Natriumsulfocyanaat 15
dl
Zinksulfaat 8
dl
Water 1000
dl

Cadmium

Cyaannatrium (vergif) 70
dl
Cadmiumoxyde 22
dl
Natriumhydroxyde 15
dl
Water 1000
dl

Men werkt bij kamertemperatuur met een stroomsterkte van 1 A per vierkante decimeter. Voor het vercadmiummen wordt goed ontvet, met zuur gebeitst en met water schoon gespoeld, hierna in cyaannatrium geëtst en weer schoon gespoeld. Men galvaniseert gedurende 20 minuten tot 1½ uur, wast in water weer schoon en droogt in zaagmeel.

galvanische-oppervlakteveredeling
Galvanische oppervlakteveredeling

Verzilveren

Recept no. 1.
Zilvercyanide 40
dl
Natriumcyanide 40
dl
Water 1000
dl

Voorbad:
Zilvercyanide 4
dl
Natriumcyanide 60
dl
Water 1000
dl

De voorwerpen worden met een alkalische oplossing ontvet, gewassen en met een cyanide-oplossing oxydevrij gemaakt, gewassen en dan in het voorbad bij 6 V iets verzilverd. Hierna komt het voorwerp in de eigenlijke verzilveroplossing en blijft 30 minuten in het bad bij een spanning van 2 V. Hierna wassen met koud en met warm water, tenslotte in de warmte drogen.

Recept no. 2.
Zilvercyanide 26
dl
Natriumcyanide 38
dl
Ammoniumchloride 4
dl
Water 1000
dl
 of:
Zilverchloride 26
dl
Ammoniumchloride 4
dl
Water 1000
dl

Men werkt bij 24° C met ¾ tot 1 V en ½ A per vierkante decimeter. Met de tweede oplossing verkrijgt men wittere zilverlagen. Men kan met goede resultaten ook het hierboven genoemde voorbad gebruiken.

ketting-verzilverd
Ketting verzilverd

Blauwoplossing voor zilver

Sublimaat (vergif) 8
dl
Natriumcyanide 45
dl
Ammoniumchloride 8
dl
Water 1000
dl

Glansoplossing

Zilveroplossing 1000
dl
Natriumcyanide 240
dl
Zwavelkoolstof 30
dl
Ether 30
dl

Men mengt eerst de zwavelkoolstof met de ether, lost het cyaannatrium in de vloeistof op en mengt dan beide oplossingen door lang en zorgvuldig te schudden. Van deze sterke oplossing voegt men per liter bad hoogstens een deel van een gram toe. Een teveel is schadelijk en kan door verwarmen verwijderd worden.

Mislukte zilverlagen kan men verwijderen met een oplossing van:
Natriumcyanide 90
dl
Natriumhydroxyde 15
dl
Water 1000
dl

Men neemt een stuk staalblik als kathode, met 6 tot 8 V, en roert de oplossing goed door.

Ook kan men het zilver oplossen in een mengsel van 5 l zwavelzuur en 1 l salpeterzuur, waarin koper en messing nagenoeg niet oplossen.

galvanisch-proces
Galvanisch proces
staalblik-als-kathode
Staalblik als kathode

Vergulden

Goud als fulminaat of


 cyanide 2
dl
Natriumcyanide 15
dl
Natriumfosfaat 8
dl
Water 1000
dl

Men werkt hiermede bij 130° tot 160°F (55 tot 70℃) met 1 V spanning en zuiver goud als anode.

Goudchloride 75
dl
Zoutzuur 75
dl
Water 1000
dl

Bij kamertemperatuur en 2 tot 3 V.

Het goudchloride wordt eerst in het verdunde zoutzuur opgelost en dan eerst voegt men de rest van het water toe. De zuurgraad van de oplossing heeft niet veel invloed op het resultaat; de anoden worden bij sterker zuur sneller opgelost. Deze oplossing wordt gebruikt om zeer dikke lagen goud op te brengen. Tevoren plaatst men het voorwerp dan enige minuten in een cyanide bad.

galvanische-techniek
Galvanische techniek
vintage-zakhorloge-goud
Vintage zakhorloge verguld
Zonder electrische stroom kan men vergulden door de voorwerpen in het volgende bad te dompelen:
Goudfulminaat 1 ,5 dl
Geel bloedloogzout 90
dl
Soda 180
dl
Natriumhydroxyde 4
dl
Water 1000
dl

De oplossing wordt in een tank van gietijzer gekookt. Voor het gebruik laat men de oplossing tot 80℃ afkoelen. De kleur van het opgebrachte goud kan donkerder gemaakt worden door aan het bad een kleine hoeveelheid van een oplossing van kopercarbonaat in geel-bloedloogzout-oplossing toe te voegen.

Zoutwatergoud

Geel bloedloogzout 120
dl
Natriumfosfaat 60
dl
Natriumcarbonaat 30
dl
Natriumsulfiet 15
fl
Goud als fulmiaat 1 ,25 dl
Water 1000
dl

Men kookt de zouten met een deel van het water gedurende een uur en verdunt dan met de rest van het water. De oplossing doet men nu in een poreuze pot, die men in een bak met een verzadigde keukenzoutoplossing plaatst, welke tot 86℃ verhit wordt. Om de poreuze pot plaatst men nu een cilinder van zink, waaraan een staaf bevestigd is, waaraan men te vergulden voorwerpen op kan hangen. Volgens deze methode verkrijgt men de vergulding buitengewoon gelijkmatig in kleur, het proces duurt echter langer. Men kan de electrolyse versnellen door bovendien nog stroom door te leiden. Men maakt de zinkcilinder positief en de voorwerpen die in de goudoplossing hangen negatief. Hierbij heeft men een spanning van 1 tot 6 V nodig, afhankelijk van de soort van het werk. De goud oplossing moet men van tijd tot tijd versterken door een geconcentreerde oplossing van dezelfde samenstelling toe te voegen.

Groen goud

Goud als fulmiaat


 (Cyanide) 1 ,5 dl
Zilvercyanide 0 ,12 dl
Natriumcyanide 15
dl
Water 1000
dl

Temperatuur 40℃, 2 V, anoden van groen goud van 18 karaat.
Zeer donker of antiek goud verkrijgt men door aan de oplossing een kleine hoeveelheid van een oplossing van loodcarbonaat in natronloog toe te voegen. Men werkt dan met 5 tot 6 V. De oplossing moet gedurende de electrolyse geroerd worden.

Wit goud

Voor het vergulden met wit goud of met andere soorten gekleurd goud maakt men het best eerst een oplossing van de bepaalde soort goud, door het in een poreuze pot in een oplossing van 6 tot 8 % cyaannatrium te hangen en dan door electrolyse in oplossing te brengen. Men maakt het goud hiertoe tot anode. Men controleert de hoeveelheid goud die opgelost is, door het stuk goud van tijd tot tijd na te wegen. Wanneer de oplossing voldoende goud bevat, plaatst men de poreuze pot in een hete keukenzoutoplossing en handelt verder als hierboven beschreven werd.


Roze goud

Geel bloedloogzout 30
dl
Potas 30
dl
Natriumcyanide 2
dl
Goud als fulminaat 4
dl
Water 1000
dl

Temperatuur 80℃, 6 V. Indien de kleur meer rood moet zijn voegt men een kleine hoeveelheid kopercarbonaat toe.

Goedkoop rood goud verkrijgt men door de voorwerpen, die van messing moeten zijn, eerst in de volgende oplossing te behandelen tot een rode koperlaag gevormd is:
Kopersulfaat 120
dl
Zoutzuur 500
dl
Water 1000
dl

Indien de laag te donker rood is kan men ze iets lichter maken door het voorwerp een paar seconden in een keukenzout oplossing te dompelen.

Men verguldt nu korte tijd in een gewone goudoplossing, behandelt de hoge gedeelten met een bicarbonaatoplossing, plaatst weer in het goudbad, doch slechts gedurende enige seconden, en laat dan drogen. Na het drogen wordt gelakt.

Goudsoldeerwerk

Om het oxyde na het solderen te verwijderen, beitst men het werkstuk in een oplossing van:
Zwavelzuur 90
dl
Natriumbichromaat 30
dl
Water 1000
dl
De oplossing wordt heet gebruikt. Hierna plaatst men het gouden voorwerp als anode in de volgende oplossing:
Geel bloedloogzout 15
dl
Natriumcyanide 60
dl
Zuur kaliumtartraat 15
dl
Water 1000
dl
Temperatuur 65° tot 80℃, 6 V en kathoden van lood.
HEBBEN

Hfst.13 - Galvaniseeren
- uit Mengen & Roeren deel 1:
Galvaniseeren [1]
Tin - Zink - Nikkel - Polijsten voor het galvaniseeren - Het verwijderen van vet - Verwijderen van roest en oxyden
Verchromen - Vernikkelen - Nikkeloplossing voor machinaal vernikkelen - Zwart vernikkelen - Cadmium - Verzilveren - Blauwoplossing voor zilver - Glansoplossing - Vergulden - Zoutwatergoud - Groen goud - Wit goud - Roze goud - Goudsoldeerwerk
Galvaniseeren [3]
IJzer - Lood - Messing - Brons - Restaureren van oud brons - Messing op staal - Koper - Zure koperoplossing - Metalliseren van niet-metaal - Zink - Aanzetten der badoplossingen - Vlekken vermijden - Vertinnen - Gegoten zilver schoon beitsen - Zilver mat beitsen
- uit Mengen & Roeren deel 2:
Galvaniseeren [4]
Galvaniceer-proces - Verkoperen van aluminium - Zwart vernikkelen - Zaklantaarnbaterijen-electroliet - Zaklantaarn-depolarisator - Collector-reinigingsmiddel - Collector-smeermiddel - Afdruk van planten - Afdrukken van medailles - Verkoperbad voor galvanoplastiek - Bad voor galvano's

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'


disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction