mengen-en-roeren-1

Merkinkt, Mimeograafinkt, Metaalinkt, Reliëfinkt, Couranten-drukinkt en meer ...


Merkinkt voor de was

A. Natriumhydroxyde 1 dl

Acaciagom 1 dl

Water 10 dl
B. Zilvernitraat 4 dl

Acaciagom 4 dl

Roetzwart 2 dl

Water 40 dl

Het linnen wordt eerst met oplossing A bevochtigd, hierna laat men drogen. Met een veren pen schrijft men nu met oplossing B het merkteken op de voorbehandelde plek.


Merkinkt voor de was

Recept no. 1.
Zilvernitraat 6 dl
Acaciagom 6 dl
Natriumhydroxyde 8 dl
Gedestilleerd water 15 dl
Ammoniak 8 dl
Recept no. 2.
Zilvernitraat 15 dl
Kopersulfaat 35 dl
Arabische gom 20 dl
Natriumhydroxyde 20 dl
Gedestilleerd water 80 dl
Ammoniak 50 dl
Recept no. 3.
A. Koperchloride 85 dl

Natriumchloraat 106 dl

Ammoniumchloride 53 dl

Water 600 dl
B. Zoutzuuraniline 60 dl

Glycerine 30 dl

Gom 20 dl

Water 130 dl

Kort voor het gebruik mengt men 1 dl van oplossing A met 4 dl van oplossing B. Voor het onoplosbaar maken moet het merk met stoom behandeld worden.

Recept no. 4.

Anilinezwart 7 g

Alcohol 200 cm³

Zoutzuur 20 cm³

Schellak 10 g

Alcohol 800 cm³

Het anilinezwart wordt in de eerste hoeveelheid alcohol opgelost, de schellak in de tweede hoeveelheid alcohol. Men mengt de oplossingen en voegt het zoutzuur toe.

HEBBEN

Zwarte merkinkt

Waterglas 40° Bé 50 dl
Colophonium 25 dl
Water 25 dl

Deze worden samengekookt tot men een gelijkmatige zeep verkregen heeft. Bij de hete zeep voegt men nu 20 dl carbon black. Door gelijke delen, van ieder 50, waterglas, colophonium en water te nemen en met 25 dl carbon black en 75 dl mineraalzwart te mengen, verkrijgt men een merkinkt in vaste vorm, die in water oplosbaar is.

diamine-ink-bottle-royal-blue

Watervaste merkinkt

Recept no. 1.
Roode accaroidhars 25 dl
Water 70 dl
Ammoniak 0,910 5 dl

Deze worden samengekookt. Men voegt langzamerhand zoveel ammoniak toe tot de hars geheel opgelost is. De hete oplossing wordt dan door een fijne zeef gegoten en met ½ dl zuurgroen, 3 dl nigrosine (blauwachtig), 3 dl Turksch-roodolie en 0,1 dl eresol gemengd. De inkt kan met iets schellak- of caseïne-oplossing verdikt worden.

Recept no. 2.
Cetylalcohol-ester 13 dl
Carnaubawas 25 dl
In vet oplosb.kleurstof 0,5-3 dl
Kokend water 175 dl
edison-mimeograph-schrijfmachine

Metaalinkt

Kopersulfaat 10 dl
Sterk zoutzuur 4 dl
Ammoniumchloride 8 dl
Arabische gom 4
Roetzwart 2 dl
Water 10 dl

Zink-merkinkt

Recept no. 1.
Koperacetaat 2 dl
Ammoniumchloride 2 dl
Water 30 dl
Roetzwart 1 dl

Recept no. 2. dl
Kopersulfaat 1 dl
Kaliumchloraat 1 dl
Water 36

IJzer-merkinkt

Stearinepek-middelhard 30 dl
Harspek 25 dl
Lichte koolteerolie 40 dl
Carbon black 5

De pekken worden eerst gesmolten, het vuur wordt dan verwijderd en de pek met de koolteerolie verdund. Hierna voegt men het carbon black toe en zeeft door de fijne zeef.

Mimeograafoplossing

Poederzeep 240 g
Cast. zeep 150 g
Glycerine 120 dl
Water tot 4 l
stencilmachine
Mimeograaf of stencilmachine

Mimeograafinkt

Carbon black 10,5 dl
Oplosbaar violet 1,1 dl
Aluminiumhydraat 3,8 dl
Standolielak 1,1 dl
Ricinusolie 65,5 dl
Lanoline 18,0 dl

Op een 4-walsverfmolen goed malen, voor het gebruik met ricinusolie verdunnen.

stencilmachine-retro
Vintage stencilmachine

Reliefinkt

Glycerine 5 dl
Natronwaterglas 2 dl
Water 8 dl

Een weinig rode inkt, zoveel dat men het schrift juist kan zien. Direct na het schrijven wordt goud- of zilverpoeder op het schrift verstoven, de overmaat wordt verwijderd. Met een heet strijkijzer verwarmt men nu het papier, waardoor de letters hoog komen. Men legt het papier op het hete ijzer en drukt met een glad voorwerp goed aan, opdat het papier goed met het hete ijzer in aanraking komt. De juiste temperatuur van het ijzer moet men door ervaring vinden.

reliefinkt

Boekdrukinkt

Zwart
Carbon black 20 dl
Lith. vernis 30 dl
Harsolie 30 dl
Cobaltsiccatief 10 dl
Stearinepek 5 dl
Geel
Chromaatgeel 75 dl
Lith. vernis 25 dl
Lood-mangaansiccatief 2 dl
Rood
Litholrood 45 dl
Lith. vernis 50 dl
Siccatief 5 dl

Voor andere kleuren kunnen andere pigmenten genomen worden. De verhouding van de hoeveelheid pigment tot de hoeveelheid vernis hangt van de soort van het pigment af en moet in het klein geprobeerd worden. In het algemeen moeten boekdrukinkten precies aan de machine en aan het werk worden aangepast.

drukpers

Couranten-drukinkt

Zwart
Carbon black 12 dl
Smeerolie 85 dl
Methylviolet 1 dl
Stearinepek 2 dl
Blauw
Pauwblauw 15 dl
Zwaarspaat 7 dl
Lith. vernis 20 dl
smeerolie 58 dl
Rood
Litholrood 12 dl
Zwaarspaat 10 dl
Smeerolie 25 dl
Lith. vernis 25 dl
Harsolie 27 dl

Terwijl bij boekdruk de lijnen of figuren, die gedrukt worden, in relief op de drukplaat liggen, is bij lithographie de druk mogelijk door het zeer speciaal prepareren van de steen of de metaalplaat. Hier nemen de figuren wel verf of drukinkt aan, terwijl de tussenliggende delen, hoewel ze op dezelfde hoogte liggen, de inkt niet aannemen. De gebruikte inkten voor de lithographie bevatten gewoonlijk de zogenaamde lithographische vernis als bindmiddel. Deze vernis bestaat uit een zeer dik gekookte standolie, gewoonlijk van zuivere lijnolie. Men vindt echter ook toevoeging van andere oliën en van wassen. Voor het drogen voegt men siccatief toe, de juiste samenstelling van de inkt hangt natuurlijk geheel van het soort werk af dat men wil maken.

Bij de rotatiedruk bestaat de inkt uit het pigment met een oplossing van bepaalde harsen als bindmiddel. Terwijl dus de andere soorten drukinkt, die olie bevatten, door het opnemen van zuurstof drogen, droogt rotatie-inkt alleen door het verdampen van het vluchtige oplosmiddel. Door dit vlugge drogen is het dan ook mogeJijk de drukmachines met een zo grote snelheid te laten lopen. Men neemt in het algemeen 1 dl pigment, 1 dl hars en 1 dl oplosmiddel.

Bij de fabricage van alle inkten is het van het grootste belang, dat het pigment zo fijn mogelijk met het bindmiddel gemalen wordt. Hiertoe zijn zware verfmolens nodig, die de taaie inkt fijn wrijven. Tevoren wordt het pigment in zware kneedmachines grof met het bindmiddel gemengd.

HEBBEN

Hfst.8 - Inkt, Doorslagpapier & Krijt
- uit Mengen & Roeren deel 1:
Inkt, Doorslagpapier & Krijt 1
Documenteninkt - Schrijfinkt - Hectografeninkt - Stempelkusseninkt - Inkt voor zelfschrijvende apparaten - Vingerafdrukkeninkt - Watervaste inkt - Blauwdrukkenschrijfinkt - Merkinkt - Sympatetische inkt - Calqueerinkt - Teekeninkt - Inkt voor schrijfmachineband - Schablonenpapier - Drukrollen - Carbonpapier
Merkinkt voor de wasch - Zwarte merkinkt - Watervaste merkinkt - Metaalinkt - Zink-merkinkt - IJzermerkinkt - Mimeograafoplossing - Mimeograafinkt - Reliëfinkt - Couranten-drukinkt
Inkt, Doorslagpapier & Krijt 3
Offset-inkt - Courantenzwart - Boekbinderswas - Offsetwas - Merkinkt - Teekenkrijt - Merkkrijt - Schoolbordenkrijt - Lithographisch krijt
- uit Mengen & Roeren deel 2:
Inkt, Doorslagpapier & Krijt 4
Geschiedenis inkt - Alizarine rood - p-nitroaniline-arood - Zwarte diepdrukinkt - Huidinkt - Inkt voor het schrijven op staal - Schlabonenpapier - Carbonpapier (violet) - Carbonpapiet (zwart) - Teeken houtskool - Potlooden - Krijt voor op heet metaal - Copieerpotlooden - Copieerpotlood, geel - Copieerpotlood, zwart - Gummistempelinkt - Inkt voor brandtekeningen - Gekleurd teekenkrijt - Lithografisch krijt

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'


disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction