mengen-en-roeren-1

Vloeibare zeep, Shampoo en meer...

Voor het schoonmaken van alle voorwerpen, waarmee we in het dagelijkse leven in aanraking komen, wordt een ontzaglijk groot aantal preparaten in de handel gebracht, gedeeltelijk onder zeer fraaie fantasienamen, die echter allemaal zeep, alkaliën of oplosmiddelen bevatten. In de meeste gevallen is zeep in een of andere vorm het hoofdbestanddeel, in enkele gevallen zijn het de nieuw ontdekte zouten, die zeer ernstige eigenschappen hebben. Oplosmiddelen worden voor huishoudelijke doeleinden slechts zelden toegepast, bijna alleen als vlekkenwater.

Vloeibare zeep
Men kan uitgaan van een mengsel van een derde deel cocosvet en twee derde deel sojaboonenolie, Men verzeept bijvoorbeeld:
Sojabonenolie 10,75 dl
Cocosvet 5 dl
Kaliloog van 50° Bé 7,87 dl
De gevormde zeep wordt in 77 dl water opgelost, waaraan met 0,5 dl potas toegevoegd heeft.
Een andere zeep kan men maken van:
Cocosvet 10,75 dl
Ricinusolie 5 dl
Kaliloog van 50° Bé 7,48 dl
De zeep wordt in 76 dl water opgelost, waaraan met 0,5 dl potas toegevoegd heeft.
 of:
Cocosvet 8,5 dl
Oliezuur 5 dl
Kaliloog van 50° Bé 7,3 dl
Na verzeeping lost men de zeep in 77 dl water en 0,5 dl potas op.

Bij deze soort verzeeping kan men zien, dat na het mengen van de verschillende bestanddelen de temperatuur slechts zeer langzaam stijgt.

ZELF ZEEP MAKEN
Bij de lage temperatuur verloopt de verzeping zeer langzaam en er komt dus weinig warmte vrij. Naarmate de temperatuur stijgt verloopt het verzepingsproces sneller en hierdoor komt weer meer warmte vrij. Men ziet dan dat wanneer de temperatuur van ongeveer 65℃ bereikt is, de temperatuur zeer snel tot ongeveer 85℃ stijgt. Bij deze temperatuur wordt nu het grootste deel van het vet verzeept en de hoeveelheid warmte, die vrij komt, wordt van nu af aan weer minder, daar niet zo veel onverzeept vet meer aanwezig is. De temperatuur stijgt nu nog langzaam tot 94 à 96℃, waarna de ketelinhoud begint af te koelen. Bij dit punt mogen slechts nog sporen onverzeept vet aanwezig zijn. Is er nog te veel vrij vet in de zeep, dan moet dit door krachtig roeren tot verzeping gebracht worden.
zeepbel

In het begin is de massa in de ketel zeer dik, wordt dan meer dunvloeibaar en bij het verder verzepen wordt de massa dan weer dik. Op dit punt zet men het roerwerk gedurende enige minuten stil en men onderzoekt de zeep op vrij vet en vrije loog. De zeep moet op dit punt op de tong een scherpe bijtende smaak hebben. In het laboratorium kan men de onderzoeking natuurlijk precies uit laten voeren. Een kleine hoeveelheid zeep wordt in water opgelost.
De oplossing moet geheel helder zijn; een troebele oplossing duidt op onverzeept gebleven vet. Indien men te weinig loog gebruikt heeft, vindt men in dit geval geen loog meer en men moet het ontbrekende als loog van 30° Bé nog toevoegen. Door roeren wordt de verzeping dan beeindigd. Dit kan voorkomen wanneer de kaliloog door te lang staan uit de lucht koolzuur opgenomen heeft en dus gedeeltelijk uit potas, kaliumcarbonaat, bestaat.

Tenslotte moet de zeep een kleine overmaat van loog bevatten.

Wanneer de overmaat loog te groot is, moet het teveel geneutraliseerd worden. Hiertoe voegt men aan de zeep de berekende hoeveelheid cocosvet of beter nog oliezuur toe. Na ongeveer 15 minuten roeren neemt men weer een proefje en kijkt of de zeep nu goed is.

Een op deze wijze gekookte zeep bevat ongeveer 65% vetzuur. Door met de drievoudige hoeveelheid zacht water te verdunnen verkrijgt men een vloeibare zeep met ongeveer 16% vetzuur. Bij een goed gekookte grondzeep is deze vloeibare zeep dan practisch neutraal. Daar ook de kleinste hoeveelheid onverzeept vet in een vloeibare zeep zeer onaangenaam is, verzeept men dikwijls met een overmaat loog, verdunt de zeep en neutraliseert nu de te sterk alkalische vloeibare zeep met zure Turksch-roodolie. Hiermede verloopt de neutralisatie ogenblikkelijk en volledig.

Een vloeibare zeep met minder vetzuur kan men maken door de zeep met suikeroplossing te verdunnen.

Men verzeept bv.:
Palmolie 80 dl
Zonnebloemolie 50 dl
Kaliloog van 50° Bé 52 dl
De zeep wordt genautraliseerd en gemengd met een oplossing van:
Suiker 200 dl
Potas 10 dl
Kaliumchloride 10 dl
Water 1000 dl
lavendelolie
natuurlijke zeep met lavendel

Vloeibare shampoo's
Colophonium WW 1,2 dl
Cocosvet 2,5 dl
Glycerine 16,2 dl
Olijfolie 13,0 dl
Kaliloog van 38° Bé 9,6 dl
Water 57,5 dl
Een teerzeep verkrijgt men door aan de vloeibare zeep een teeroplossing toe te voegen. De oplossing bestaat uit:
Houtteer 250 dl
Natriumbicarbonaat 15 dl
Water 1000 dl

Het mengsel laat men enige dagen op een warme plaats staan en wordt dan gefiltreerd.
De zeep wordt met een in water oplosbare bruine aniline kleurstof bruin gekleurd.

wrights-koolteerzeep
afb. Wrights koolteer Soap toen die nog koolteer bevatte

De fabricatie van deze shampoo's, waarvoor men natuurlijk vele andere vetcombinaties gebruiken kan, geschiedt het beste in een geëmailleerde ketel die dubbelwandig is en met stoom van enige atmosferen verwarmd kan worden. De vetten worden eerst gesmolten en op 70-80℃ verwarmd en dan met de kaliloog van 38gr Bé verzeept. Na volledige verzeping wordt het gehalte aan vrije loog op 0,05 tot 0,15% Na20 gebracht.

Hierna wordt de zeep met condenswater of gedistilleerd water verdund, de glycerine wordt toegevoegd en men laat afkoelen.

Tenslotte voegt men het parfum en eventueel medicamenten toe en doet de zeep in hoge reservoirs waarin de verontreinigingen kunnen bezinken. De heldere zeepoplossing wordt dan na enigen tijd afgetapt. Het klaren van de zeep moet bij zo laag mogelijke temperatuur plaats vinden om te voorkomen dat de zeep later bij koud weer troebel wordt. In het algemeen verkrijgt men, door met een ½- tot 1-pcts potaschoplossing te verdunnen, zepen, die gemakkelijk helder worden.

shampoo

Terwijl men vroeger voor het kleuren van zeep, emulsies en dergelijke producten op kleurstoffen aangewezen was, die het plantenrijk en het dierenrijk ons leveren, worden tegenwoordig kunstmatige kleurstoffen te kust en te keur gemaakt. Deze hebben het voordeel steeds volkomen gelijkmatig geleverd te worden, zoodat men steeds precies weet hoeveel men toe moet voegen om een bepaalde tint te krijgen.

Het kleuren van zeep heeft op de kwaliteit natuurlijk in het geheel geen invloed. Dergelijke artikelen zijn echter veel gemakkelijker te verkopen wanneer ze een voor het oog aangenaam uiterlijk hebben. Zepen, die voor de industrie bestemd zijn, laat men gewoonlijk ongekleurd.


Hier en daar gebruikt men tegenwoordig voor groen nog het chlorophyl, dat in drie soorten in de handel komt, namelijk oplosbaar in water, in spiritus en in olie.
Chlorophyl is echter zeer slecht lichtecht en de kleurstof is in verhouding tot de anilinekleurstoffen, die het kunnen vervangen, veel te duur. Ook voor rood en geel gebruikt men in enkele gevallen natuurlijke kleurstoffen, bv.: carmijn, kermes, curcuma en alkannine.

Voor enige soorten zeep wordt voor het kleuren nog pigment gebruikt, dus onoplosbare verfstof. Deze moeten natuurlijk ook onder invloed van alkali niet verkleuren. Het zijn dan ultramarijnblauw, vermiljoen en ijzeroxyderood.

shampoo-maken
kleuren van shampoo
met natuurlijke ingrediënten

De vaste bijna watervrije zepen kan men kleuren met kleurstoffen, die in water of in olie oplosbaar zijn, de vloeibare zeepen kleurt men steeds met in water oplosbare kleurstoffen. De hoeveelheid, die men nodig heeft, is gewoonlijk zeer klein. Men mag niet vergeten dat de kleurstof in de zeep gewoon opgelost is en niet, zooals bij het verven van weefsels geschiedt, chemisch gebonden wordt. Zeep met te veel kleurstof zal dus afgeven.

De volgende kleurstoffen worden gebruikt: rhodanine, cyaninegroen, metanilgeel, alizarineblauw , Bismarckmetanilgeel, alizarineblauw , Bismarckbruin, fluoresceïne, violamine, zuur violet, enz. Nu zijn de kleuren, afhankelijk van de fabriek die de kleurstoffen maakt, steeds iets verschillend. In het algemeen bestelt men de kleurstof onder opgave van de gewenste tint en precies het doel waarvoor de kleurstof gebruikt moet worden. Hierdoor alleen is het mogelijk steeds de juiste soort te krijgen. De kleurstoffabrikanten weten precies voor welke doeleinden een bepaalde soort kleurstof geschikt is.

LEUK OF HANDIG

Hfst.4 - Zeep en Reinigingsmiddelen
uit mengen & Roeren deel 1:
Vloeibare zeep
Zeep en Reinigingsmiddelen 2
Vloeibare handwaszeep - Pine-oil-zeep - Vloeibare huishoudzeep met pine-oil - Zeeppoeder met pine-oil - Huishoudzeep - Geconcentreerde zeep voor het wassen van zijde - Ricinusoliezeep - Handwaszeep - Puimsteenzeep voor handwerkslieden - Zeeppoeder - Veegpoeder
Zeep en Reinigingsmiddelen 3
Zeep voor chemische reiniging - Zeep voor het reinigen van vloerkleeden - Oplosmiddel voor de chemische wasscherij - Reinigingscrême - Reinigingsoplossing - Antiseptisch reinigingsmiddel - Nitro-reinigingsmiddel voor geweerloopen - Vloeistof voor droogreinigen - Oplosmiddel voor chemisch reinigen - Reinigingsmiddelen in het huishouden - Oplosmiddel voor verstopte pijpen - Eau de Javelle (bleekwater) - Zuur voor de wasserij - Wasblauw - Reinigingsmiddel voor vensterruiten
Zeep en Reinigingsmiddelen 4
Strohoeden reinigen - Vlekken verwijderen
Zeep en Reinigingsmiddelen 5
Het verwijderen van vlekken uit beton en marmer - IJzervlekken - Kopervlekken - Inktvlekken - Tabaksvlekken - Urinevlekken
Zeep en Reinigingsmiddelen 6
Marmer schoonmaken - Kopervlekken in kalksteen - Reinigen van gekleurd beton - Reinigen van koper - Reinigen van brons - Vetvlekken verwijderen - Reinigingsmiddel voor behangsel - Oplosmiddel voor vet, olie, verf en nitrolak - Oplosmiddel voor teer en verf - Flessen-afwasmiddel - Kwastenreinigingsmiddel - Roest- en inktvlekken uit kleren verwijderen - Rookvlekken op de vingers verwijderen
uit mengen & Roeren deel 2:
Zeep en Reinigingsmiddelen 7
Zeep en Reinigingsmiddelen zelf maken - Proeven doen
Zeep en Reinigingsmiddelen 8
Zeeppoeder - Zelfbleekend zeeppoeder - Salmiakzeeppoeder - Methylhexalinezeep - Garagezeep - Cyclonolzeep - Vlekkenwater - Zeepextract - Vloeibare cyclonolzeep - Kresolzeep - Formaldehyde-zeep - Scheerzeep - Scheercrême - Tandzeep - Galzeep - Scheerzeep zonder schuim - Harde kaliezeep voor de textielindustrie - Handenreinigingsmiddel - Toiletzeep verbeteren
Zeep en Reinigingsmiddelen 9
Reinigingsmiddel voor vensterruiten - Zelfblekend zeeppoeder - Veegpoeder - Bleeksoda - Glycerinezeep - Reinigingsmiddel voor rubbervloeren - Medicinale kalizeep - Tandzeep - Vloeibare tandzeep - Ontsmettende zachte zeep - Vloeibare salmiakzeep - Scheerzeep - Zeewater zeep - Medicinale zeep - Reinigingscême voor handen - Reinigingsmiddel voor gevels - Overvette zeep - Zwavelzeep - Bleekmiddel voor harde zeep - Auto- en meubelreinigingsmiddel - Reinigingsmiddel voor vaatwerk - Ontsmettend zeepparfum - Amandelzemelen-zeep - Havermout-zeep - Cederhout-zeep - Sandelhout-zeep - Zaagmeelzeep - Vloeibare scheerzeep

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
disclaimer | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction